• Srpski
  • Magyar

JKP "ČISTOĆA I ZELENILO"

Jožefa Atile 4, 24000 Subotica
Centrala: 024/620-444, Direktor: 024/620-455
Fax: 024/620-460, E-mail: office@cistoca-su.co.rs
Slider Slider Slider Slider Slider

Jesenja akcija čišćenja i uređenja Grada Subotice za 2014. godinu

sreda,22oktobar2014

Na osnovu usvojenog Programa korišćenja komunalnih dobara od opšteg interesa održavanja javnih komunalija, održavanja i izgradnje komunalnih objekata, donosim PLAN JESENJE AKCIJE ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA SUBOTICE ZA 2014. GODINU

Nove cene

utorak,30septembar2014

Skupština grada Subotice je na svojoj 24. sednici održanoj 25. septembra 2014. godine donela Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga upravljanja komunalnim otpadom Javno komunalnog preduzeća "Čistoća i zelenilo" Subotica.

Obaveštenje za građanje

četvrtak,12juni2014

Obaveštavamo Vas da je dana 30.05.2014. godine Gradsko veće Grada Subotice donelo Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja. Na osnovu Pravilnika oštećeno lice je dužno da odmah nakon ujeda napuštene životinje, a najkasnije u roku od 3 dana od dana događaja, podnese prijavu JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica na adresu Jožefa Atile br. 4. Na osnovu podnete prijave oštećenom licu će se izdati potvrda o prijavljenom događaju. Kontakt osoba: Maja Mutić, tel. 024/620-428, u vremenu od 10-14 časova.