• Srpski
  • Magyar

JKP "ČISTOĆA I ZELENILO"

Jožefa Atile 4, 24000 Subotica
Centrala: 024/620-444, Direktor: 024/620-455
Fax: 024/620-460, E-mail: office@cistoca-su.co.rs
Slider Slider Slider Slider Slider

Obaveštenje za građanje

četvrtak,12juni2014

Obaveštavamo Vas da je dana 30.05.2014. godine Gradsko veće Grada Subotice donelo Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja. Na osnovu Pravilnika oštećeno lice je dužno da odmah nakon ujeda napuštene životinje, a najkasnije u roku od 3 dana od dana događaja, podnese prijavu JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica na adresu Jožefa Atile br. 4. Na osnovu podnete prijave oštećenom licu će se izdati potvrda o prijavljenom događaju. Kontakt osoba: Maja Mutić, tel. 024/620-428, u vremenu od 10-14 časova.

Prolećne akcije čišćenja grada Subotica za 2014.

petak,09maj2014

Na osnovu usvojenog Programa korišćenja komunalnih dobara od opšteg interesa – održavanja javnih komunalija, održavanja i izgradnje komunalnih objekata, donosim Plan Prolećne akcije čišćenja uređenja grada Subotica za 2014. godinu.

Obaveštenje za građane

ponedeljak,28april2014

Obaveštavamo Vas da JKP“Čistoća i zelenilo“na državni praznik,u četvrtak 01. maja kao ni u petak 02. maja 2014 god. neće odnositi smeće iz domaćinstava osim: u četvrtak 01. maja u Đurđinu i Starom i Novom Žedniku i u petak 02. maja u Mišićevu i Bajmoku-desna strana, gde se odnošenje vrši putem tipskih vreća.